Huwelijk

Het huwelijk werd opensteld voor holebi's op 20 januari 2003.

“Tot slot wil ik de gemeenteraad erop wijzen dat de beoogde sociale integratie van homo’s en lesbiennes niet wordt gediend door de organisatie van exhibitionistische homohuwelijken en een samenlevingsregister. De vrees is terecht dat het toelaten van dergelijke huwelijken een polarisatie tot gevolg zal hebben, die de sociale integratie van de homo’s in onze maatschappij niet zal bevorderen, maar deze mensen integendeel verder zal wegdrukken in de marginaliteit”

Filip Dewinter, Gemeenteraad Antwerpen, 25 oktober 1995 

 

“Mevrouw de voorzitter, ik heb de oplossing. Volgens de wet van Mohammed worden de mensen, die een tegennatuurlijke verhouding hebben, gestenigd tot de dood.”

Emiel Verrijken, Gemeenteraad Antwerpen, 25 oktober1995 

 

‘”Het Vlaams Blok is geen voorstander van het toelaten van homohuwelijken, omdat het toelaten van dergelijke huwelijken de indruk wekt dat een homofiele relatie evenwaardig zou zijn aan een heterofiele relatie. Alhoewel het Vlaams Blok respect en begrip kan opbrengen voor de anders geaardheid van een minderheid van de bevolking, is de partij van oordeel dat de uitzondering niet tot regel moet worden uitgeroepen.”

Filip Dewinter, persbericht, 19 september 1995 

 

bruidstaart002.jpg“Dus gaat de schepen van de Burgerlijke Stand voor die mensen die een speciale band hebben met bv. dieren ook een ceremonie geven? En deze vraag is de essentie. Het begint met een homopaar in de echt te verbinden en het eindigt met bestialiteiten te legaliseren. (…) Naast homoseksualiteit wordt ook druggebruik als normaal beschouwd. Binnenkort volgen inbraken, bankovervallen, incest, pedofilie, enz. … (…) Als men de homo- of lesbische relatie gelijk stelt met de relatie man-vrouw, dan is het hek van de dam, dan komt het er niet meer op aan wie met wie is, dan kan men evengoed incest, pedofilie en bestialiteiten tolereren. (…) Als er iemand aan het gemeentebestuur vraagt zijn relatie met zijn goudvis te officialiseren, welk argument zal men dan aanhalen om dat te weigeren? Er zijn ook filatelisten die verliefd zijn op hun postzegels, maar dat is toch nog geen argument voor de gemeente om deze band wettelijk te maken? (…) Op een ogenblik dat ons land kampt met een dalende demografie, waardoor men zelfs overweegt vreemdelingen voor de kweek te importeren, is het immoreel en contraproductief steriele abnormaliteiten tot norm te verheffen. Ik vind dat zelfs crimineel. Het is niet aan de gemeente het huwelijk belachelijk te maken, door het belachelijke en zelfs immorele te institutionaliseren. (…) Hierdoor zal men tevens meehelpen aan de toekomst van de stad en van gans Vlaanderen en niet toegeven aan een groupuscule die van ons land een uitstervende homobende wil maken.”

Roger Catrysse, Gemeenteraad Blankenberge, 25 januari 2000 

 

“Het huwelijk kan enkel worden aangegaan door twee personen die tot een verschillend geslacht behoren.”

Francis Van den Eynde, Alexandra Colen, Gerolf Annemans en Bart Laeremans, Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm (Kamer van Volksvertegenwoordigers), 29 februari 2000. 

 

“Het Vlaams Blok spreekt geen ethisch oordeel uit over homo’s, maar vindt wel dat het huwelijk moet voorbehouden blijven aan mensen van een verschillend geslacht. Dat heeft niets te maken met onverdraagzaamheid of bekrompenheid, maar alles met gezond verstand en respect voor de instelling van het huwelijk. Het traditionele kerngezin blijft de beste plaats om kinderen op te voeden.”

website Vlaams Blok, oktober 2000

 

“Alles wordt dus op losse schroeven gezet en de voorstanders van polygamie wachten nog heerlijke tijden.”

Frank Van Hecke, persbericht, 9 april 2001

 

“De Kamerfractie van het Vlaams Blok reageert met tevredenheid op het onofficiële advies van de Raad van State in verband met het homhuwelijk, dat getuigt van gezond verstand en redelijkheid.”

Bart Laeremans en Gerolf Annemans, persbericht, 30 november 2001 

 

“Het Vlaams Blok hoopt dat de VLD en Justitieminister Marc Verwilghen zich niet zullen laten leiden door het morele vingertje van de rode passionaria’s Aelvoet en Onkelinx en het homohuwelijk voorgoed zullen bijzetten in het colombarium van de libertijnse dwaasheden.”

Bart Laeremans en Gerolf Annemans, persbericht, 30 november 2001 

 

“Wij zullen hard ons best doen om deze wet af te schaffen. Ik geloof ook dat er een dag zal komen dat we daarin zullen slagen. Natuurlijk zal men op dat moment komen aandraven met het goedkope argument dat er intussen enkele tientallen of honderden homokoppels van de regeling gebruik zullen hebben gemaakt (…). Dat is dan niet onze verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor de ontsporing die er vandaag wordt aangericht (…).”

Bart Laeremans, Kamer van Volksvertegenwoordigers (n.a.v. openstelling huwelijk), 20 januari 2003 

 

“De paars-groene coalitie was de coalitie van de immoraliteit. (Ze) ondermijnde het traditionele gezin, propageerde biseksualiteit op school, en voert nog voor de verkiezingen het homohuwelijk in.”

Verkiezingskrant Vlaams Blok, februari 2003 

 

“België is nu het enige (sic) land ter wereld (samen met Nederland) waar mannen met mannen kunnen trouwen, en vrouwen met vrouwen. Het Vlaams Blok was de enige Vlaamse partij die tegen dat voorstel stemde. (…) De meeste homo’s vragen trouwens niet om met elkaar te kunnen trouwen. Het gaat enkel om een kleine, maar luidruchtige minderheid die vooral veel invloed heeft bij Agalev.”

Verkiezingskrant Vlaams Blok, februari 2003 

 

“Homohuwelijk? Euthanasiewet? Allemaal archi-slecht.”

Frank Vanhecke, De Standaard, 3 mei 2003 

 

“Wij hebben niets tegen homo’s en lesbische koppels. Wij vinden zelfs dat en wettelijke regeling mogelijk moet zijn. Alleen zijn we geen voorstander van het homohuwelijk. Een huwelijk moet volgens ons voorbehouden blijven voor mannen en vrouwen. Maar we zijn tegen de discriminatie van holebi’s.”

Frank Vanhecke, De Morgen, 4 juni 2004 

 

“Zoals je weet is voor het Vlaams Belang het traditionele huwelijk en gezin nog altijd de pijler van de maatschappij. Dit wil niet zeggen dat onze partij tegen een wettelijke regeling is voor mensen die een andere samenlevingsvorm verkiezen. De term huwelijk wil onze partij voorbehouden voor de verbintenis tussen man en vrouw, zoals al eeuwen het geval is.”

Marie-Rose Morel, Gay2Day, 8 mei 2005 

 

“Persoonlijk denk ik dat het homohuwelijk meer kwaad dan goed heeft gedaan. Waarom? Een betere wettelijke regeling was mogelijk geweest, het homohuwelijk is een lege doos buiten België. Daarnaast denk ik dat het doorduwen van deze ‘traditionele’ term voor een ‘niet traditionele samenlevingsvorm’ naar de perceptie toe een flater van jewelste is geweest.”

Marie Rose-Morel, Gay2Day, 8 mei 2005

 

“De eerste en belangrijkste kern van de samenleving is het traditionele gezin, waarvan de waarde maatschappelijke erkend en gewaarborgd wordt door het huwelijk tussen man en vrouw. De politiek zal dan ook een centrale maatschappelijke rol moeten toekennen en een bescherming moeten bieden aan gezinnen met kinderen, in plaats van te pogen de rol ervan over te nemen. Alleen van daaruit kunnen overigens verschijnselen, zoals de zorgwekkende denataliteit, worden bekampt.”

Beginselverklaring Vlaams Belang, 2004 

 

“Kijk, wij pleiten niet voor discriminatie van homo’s of lesbiennes, maar voor ons – en voor heel wat Vlamingen – is het homohuwelijk een brug te ver. Om van het adoptierecht voor homo’s nog maar te zwijgen.”

Website Vlaams Belang, 15 september 2005

Terug naar overzicht 

Mikpunt175 op Facebook

De commentaren zijn gesloten.